Historia

Tradycje Spółdzielczości Rolniczej w Zbuczynie sięgają roku 1924, kiedy powstało Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców w Zbuczynie (parafii Zbuczyńskiej). Zarząd Stowarzyszenia stanowili: Jan Błoński, Julian Rosiński, Antoni Barszcz, Antoni Gawinkowski co jest poświadczone wpisem do Rejestru Spółdzielni Nr 190 z dnia 31.XII.1924 roku.

Na początku działalności istniał tylko jeden sklep spożywczy z siedzibą w Zbuczynie, zlokalizowany koło starej szkoły. Był to okres trudny dla rozwoju Spółdzielni.

W grudniu 1948 roku Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców  zmieniło się w Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia w tym czasie posiadała 5 sklepów spożywczych.

Dynamiczny rozwój Spółdzielni datuje się na lata sześćdziesiąte XX wieku. Powstają nowe placówki handlowe zbudowane w czynie społecznym w miejscowościach: Wyrki, Chromna, Tchórzew i Plewki. Funkcję Prezesa pełnił w tym czasie Tadeusz Groszek.

W latach 1974-1975 Gminna Spółdzielnia poszerzyła w znacznym stopniu teren działalności przejmując w ramach reorganizacji Gminne Spółdzielnie w Czuryłach i Krzesku.

Po roku 1990 kierownictwo Spółdzielni zaczęło dostosowywać strukturę organizacyjną i wizualną do aktualnych potrzeb społeczeństwa.

Aktualnie Spółdzielnia prowadzi swoja działalność na terenie gmin Zbuczyn, Wiśniew i Mordy. 

Działalność Spółdzielni od pierwszych dni ukierunkowana była na zaopatrzenie rolników w środki produkcji oraz dostarczanie podstawowych produktów okolicznym mieszkańcom.

Biuro GS Zbuczyn
Sklep w Borkach Kosach
Sklep w Borkach Poduchach
Magazyn w Zbuczynie
Kontakt

Gminna Spółdzielnia SCH w Zbuczynie

ul. Klonowa 2, 08-106 Zbuczyn
tel/fax. 025 6416317
tel. sekretariat 025 6416393
e-mail: gszbuczyn@gszbuczyn.pl