Artykuły masowe

Posiadamy 3 składy Magazynów Masowych.

Do zakresu działania magazynów należy:
- handel opałem – oferujemy węgiel najwyższej jakości po konkurencyjnych cenach.
- handel nawozami i paszami – na tej płaszczyźnie współpracujemy od lat z największymi producentami i dostawcami w kraju.
- handel artykułami branży budowlanej – zapewniamy pełne zaopatrzenie niezbędne do prowadzenia prac budowlanych i remontowych.
- samochodowa dostawa towarów.

Kontakt

Artykuły masowe

Baza magazynowa w Zbuczynie

tel. 25 641 63 13

Baza magazynowa w Czuryłach

tel. 25 631 48 82

Baza magazynowa w Krzesku

tel. 25 631 32 81